Zdjęcie cyfrowe
Wersja elektroniczna pojedynczego zdjęcia w formacie JPG, przesłana na adres e-mail. Każde z zamówionych zdjęć zostanie przesłane oddzielnym e-mailem aby unikn±ć odrzucania przesyłek przez serwery pocztowe.